Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9025Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:

- [9025 1]термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:
- - 9025 11рiдиннi, безпосереднього зчитування:
- - - 9025 11 20 00медичнi або ветеринарнi
- - - 9025 11 80iншi:
- - - - 9025 11 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9025 11 80 90iншi
- - 9025 19 00iншi:
- - - 9025 19 00 10електроннi для цивiльної авiацiї
- - - 9025 19 00 20неелектроннi для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 9025 19 00 90iншi
- 9025 80iншi прилади:
- - 9025 80 20барометри без з'єднання з iншими вимiрювальними приладами:
- - - 9025 80 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 9025 80 20 90iншi
- - [9025 80 4]iншi:
- - - 9025 80 40електроннi:
- - - - 9025 80 40 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9025 80 40 90iншi
- - - 9025 80 80iншi:
- - - - 9025 80 80 10гiгрометри, аерометри, аерометри з термометрами
- - - - 9025 80 80 90iншi
- 9025 90 00частини i приладдя:
- - 9025 90 00 10оправи захиснi для технiчних термометрiв
- - [9025 90 00 9]iншi:
- - - 9025 90 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 9025 90 00 95для цивiльної авiацiї
- - - 9025 90 00 98iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.