Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9024Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):

- 9024 10машини та пристрої для випробування металiв:
- - 9024 10 20унiверсальнi або для випробування на розтягування:
- - - 9024 10 20 10електроннi унiверсальнi або для випробування на розтягування
- - - 9024 10 20 90iншi
- - 9024 10 40для випробовування на твердiсть:
- - - 9024 10 40 10електроннi для випробовування на твердiсть
- - - 9024 10 40 90iншi
- - 9024 10 80 00iншi
- 9024 80 00 00iншi машини та пристрої
- 9024 90 00 00частини i приладдя


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.