Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9018Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:

- [9018 1]апарати електро-дiагностичнi (включаючи апарати для функцiональних дiагностичних дослiджень або для контролю фiзiологiчних параметрiв):
- - 9018 11 00 00електрокардiографи
- - 9018 12 00 00апаратура для ультразвукового сканування
- - 9018 13 00 00магнiтно-резонанснi томографи
- - 9018 14 00 00сцинтографiчна апаратура
- - 9018 19iншi:
- - - 9018 19 10 00апаратура для одночасного вiдстеження двох або бiльше параметрiв
- - - 9018 19 90 00iншi
- 9018 20 00 00апаратура, основана на використаннi ультрафiолетового або iнфрачервоного випромiнювання
- [9018 3]шприци, голки, катетери, канюлi i подiбнi iнструменти:
- - 9018 31шприци, з голками чи без голок:
- - - 9018 31 10 00з пластмасових матерiалiв
- - - 9018 31 90 00iншi
- - 9018 32голки трубчастi металевi та голки для накладення швiв:
- - - 9018 32 10 00голки трубчастi металевi
- - - 9018 32 90 00голки для накладення швiв
- - 9018 39 00 00iншi
- [9018 4]iншi прилади та iнструменти стоматологiчнi:
- - 9018 41 00 00бормашини, поєднанi або не поєднанi з iншим стоматологiчним обладнанням на спiльнiй основi
- - 9018 49iншi:
- - - 9018 49 10 00бори, фрези, диски, наконечники i щiтки для використання в стоматологiчних бормашинах
- - - 9018 49 90 00iншi
- 9018 50iншi прилади та апарати офтальмологiчнi:
- - 9018 50 10 00неоптичнi
- - 9018 50 90 00оптичнi
- 9018 90iншi iнструменти та прилади:
- - 9018 90 10 00iнструменти та прилади для вимiрювання артерiального тиску
- - 9018 90 20 00ендоскопи
- - 9018 90 30 00обладнання гемодiалiзне (штучнi нирки, апарати штучної нирки та дiалiзатори)
- - 9018 90 40 00апаратура, призначена для дiатермiї
- - 9018 90 50 00трансфузiйна та iнфузiйна апаратура
- - 9018 90 60 00прилади та апаратура для анестезiї
- - 9018 90 75 00апаратура для нервового стимулювання
- - 9018 90 84 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.