Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9011Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання:
-9011 10 00мiкроскопи стереоскопiчнi:

- - 9011 10 00 10що спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв
- - 9011 10 00 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.