Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9007Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковiдтворення або без них:

- 9007 10 00кiнокамери:
- - 9007 10 00 10для плiвки завширшки менш як 16 мм або для плiвки 2 x 8 мм
- - 9007 10 00 90iншi
- 9007 20 00 00кiнопроектори
- [9007 9]частини i приладдя:
- - 9007 91 00 00для кiнокамер
- - 9007 92 00 00для кiнопроекторiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.