Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9002Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-якого матерiалу, оправленi, якi є частинами для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла:
-[90021]об'єктиви:

- - 9002 11 00 00для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв
- - 9002 19 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.