Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8906Iншi судна, включаючи вiйськовi кораблi та рятiвнi судна, крiм гребних шлюпок:
-8906 90iншi:

- - 8906 90 10 00морськi
- - [8906 90 9]iншi:
- - - 8906 90 91 00масою не бiльш як 100 кг кожний
- - - 8906 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.