Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8905Маяки плавучi, пожежнi судна, земснаряди, плавучi крани та iншi судна, для яких судноплавнi якостi є лише другорядними порiвняно з їх основними функцiями; плавучi доки; плавучi або пiдводнi бурильнi чи експлуатацiйнi платформи:

- 8905 10земснаряди:
- - 8905 10 10 00морськi
- - 8905 10 90 00iншi
- 8905 20 00 00плавучi або пiдводнi бурильнi або експлуатацiйнi платформи
- 8905 90iншi:
- - 8905 90 10 00морськi
- - 8905 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.