Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8901Судна круїзнi, екскурсiйнi, пороми, вантажнi судна, баржi та iншi плавучi засоби, призначенi для перевезення людей або вантажiв:

- 8901 10судна круїзнi, екскурсiйнi та iншi плавучi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей; пороми всiх типiв:
- - 8901 10 10 00морськi
- - 8901 10 90 00iншi
- 8901 20танкери:
- - 8901 20 10 00морськi
- - 8901 20 90 00iншi
- 8901 30судна рефрижераторнi, крiм тих, що включаються до товарної пiдпозицiї 8901 20:
- - 8901 30 10 00морськi
- - 8901 30 90 00iншi
- 8901 90iншi судна вантажнi та вантажно-пасажирськi:
- - 8901 90 10 00морськi
- - 8901 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.