Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 88Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини
8806Безпiлотнi лiтальнi апарати:

- 8806 10призначенi для перевезення пасажирiв:
- - 8806 10 10 00з масою порожнього апарата, що не перевищує 2000 кг
- - 8806 10 90 00з масою порожнього апарата, понад 2000 кг
- [8806 2]iншi, лише для польотiв з дистанцiйним керуванням:
- - 8806 21з максимальною злiтною масою не бiльш як 250 г:
- - - 8806 21 10мультикоптери, оснащенi стацiонарно iнтегрованими апаратами товарної пiдпозицiї 8525 89 для зйомки та запису вiдео та нерухомих зображень:
- - - - 8806 21 10 10оснащенi телевiзiйними камерами
- - - - 8806 21 10 90iншi
- - - 8806 21 90 00iншi
- - 8806 22з максимальною злiтною масою понад 250 г, але не бiльш як 7 кг:
- - - 8806 22 10мультикоптери, оснащенi стацiонарно iнтегрованими апаратами товарної пiдпозицiї 8525 89 для зйомки та запису вiдео та нерухомих зображень:
- - - - 8806 22 10 10оснащенi телевiзiйними камерами
- - - - 8806 22 10 90iншi
- - - 8806 22 90 00iншi
- - 8806 23 00 00з максимальною злiтною масою понад 7 кг, але не бiльш як 25 кг
- - 8806 24 00 00з максимальною злiтною масою понад 25 кг, але не бiльш як 150 кг
- - 8806 29iншi:
- - - 8806 29 10 00з масою порожнього апарата, що не перевищує 2000 кг
- - - 8806 29 20 00з масою порожнього апарата, понад 2000 кг
- [8806 9]iншi:
- - 8806 91 00 00з максимальною злiтною масою не бiльш як 250 г
- - 8806 92 00 00з максимальною злiтною масою понад 250 г, але не бiльш як 7 кг
- - 8806 93 00 00з максимальною злiтною масою понад 7 кг, але не бiльш як 25 кг
- - 8806 94 00 00з максимальною злiтною масою понад 25 кг, але не бiльш як 150 кг
- - 8806 99iншi:
- - - 8806 99 10 00з масою порожнього апарата, що не перевищує 2000 кг
- - - 8806 99 20 00з масою порожнього апарата, понад 2000 кг

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.