Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8716Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини:

- 8716 10причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв:
- - 8716 10 92 00вагою не бiльш як 1 600 кг
- - 8716 10 98 00вагою бiльш як 1 600 кг
- 8716 20 00 00причепи та напiвпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сiльському господарствi
- [8716 3]iншi причепи та напiвпричепи для перевезення вантажiв:
- - 8716 31 00 00причепи-цистерни та напiвпричепи-цистерни
- - 8716 39iншi:
- - - 8716 39 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8716 39 3]iншi:
- - - - [8716 39 30]новi:
- - - - - 8716 39 30напiвпричепи:
- - - - - - 8716 39 30 10бортовi, тентованi, напiвпричепи-рефрижератори, напiвпричепи-контейнеровози
- - - - - - 8716 39 30 90iншi
- - - - - 8716 39 50iншi:
- - - - - - 8716 39 50 10що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - - - - - 8716 39 50 90iншi
- - - - 8716 39 80 00що використовувалися
- 8716 40 00iншi причепи та напiвпричепи:
- - 8716 40 00 10причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - 8716 40 00 90iншi
- 8716 80 00 00iншi транспортнi засоби
- 8716 90частини:
- - 8716 90 10шасi:
- - - 8716 90 10 10до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - - 8716 90 10 90iншi
- - 8716 90 30кузови:
- - - 8716 90 30 10до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - - 8716 90 30 90iншi
- - 8716 90 50вiсi:
- - - 8716 90 50 10до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - - 8716 90 50 90iншi
- - 8716 90 90iншi частини:
- - - 8716 90 90 10до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - - 8716 90 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.