Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8709Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах; частини зазначених вище транспортних засобiв:

- [8709 1]транспортнi засоби:
- - 8709 11електричнi:
- - - 8709 11 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - 8709 11 90 00iншi
- - 8709 19iншi:
- - - 8709 19 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - 8709 19 90 00iншi
- 8709 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.