Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8708Частини та пристрої моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:

- 8708 10бампери та їх частини:
- - 8708 10 10 00для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - 8708 10 90iншi:
- - - 8708 10 90 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - [8708 10 90 9]iншi:
- - - - 8708 10 90 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8708 10 90 98iншi
- [8708 2]iншi частини i пристрої для кузовiв (включаючи кабiни):
- - 8708 21ременi безпеки:
- - - 8708 21 10 00для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - 8708 21 90iншi:
- - - - 8708 21 90 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 21 90 9]iншi:
- - - - - 8708 21 90 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 21 90 98iншi
- - 8708 22переднi вiтровi стекла (лобовi стекла), заднi вiкна та iншi вiкна, зазначенi у примiтцi 1 до товарної пiдпозицiї цiєї групи:
- - - 8708 22 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - 8708 22 90 00iншi
- - 8708 29iншi:
- - - 8708 29 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - 8708 29 90 00iншi
- 8708 30гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини:
- - 8708 30 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - [8708 30 9]iншi:
- - - 8708 30 91для дискових гальм:
- - - - 8708 30 91 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 30 91 9]iншi:
- - - - - 8708 30 91 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 30 91 98iншi
- - - 8708 30 99iншi:
- - - - 8708 30 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 30 99 9]iншi:
- - - - - 8708 30 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 30 99 98iншi
- 8708 40коробки передач та їх частини:
- - 8708 40 20 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - [8708 40 5]iншi:
- - - 8708 40 50коробки передач:
- - - - 8708 40 50 10моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 40 50 9]iншi:
- - - - - 8708 40 50 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 40 50 98iншi
- - - [8708 40 9]частини:
- - - - 8708 40 91штампованi iз сталi:
- - - - - 8708 40 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 40 91 90iншi
- - - - 8708 40 99iншi:
- - - - - 8708 40 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - [8708 40 99 9]iншi:
- - - - - - 8708 40 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 40 99 98iншi
- 8708 50мости ведучi з диференцiалом у складаннi, з iншими складовими частинами трансмiсiї або без них та мости неведучi; їх частини:
- - 8708 50 20для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:
- - - 8708 50 20 10мости неведучi у складаннi з незалежною торсiйною пiдвiскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704
- - - 8708 50 20 90iншi
- - [8708 50 3]iншi:
- - - 8708 50 35мости ведучi з диференцiалом у складаннi, з iншими складовими частинами трансмiсiї або без них та мости неведучi:
- - - - 8708 50 35 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - [8708 50 35 9]iншi:
- - - - - 8708 50 35 91мости неведучi
- - - - - 8708 50 35 98iншi
- - - [8708 50 5]частини:
- - - - 8708 50 55штампованi iз сталi:
- - - - - 8708 50 55 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 50 55 90iншi
- - - - [8708 50 9]iншi:
- - - - - 8708 50 91для мостiв неведучих:
- - - - - - 8708 50 91 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - - [8708 50 91 9]iншi:
- - - - - - - 8708 50 91 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - - 8708 50 91 98iншi
- - - - - 8708 50 99iншi:
- - - - - - 8708 50 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - - [8708 50 99 9]iншi:
- - - - - - - 8708 50 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - - 8708 50 99 98iншi
- 8708 70колеса ходовi, їх частини та приладдя:
- - 8708 70 10для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:
- - - 8708 70 10 10колеса ходовi дисковi штамповано-зварнi з чорних металiв, розмiром 5JK16"H, 5.00E-16 для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704
- - - 8708 70 10 90iншi
- - [8708 70 5]iншi:
- - - 8708 70 50колеса з алюмiнiю; частини та приладдя для них з алюмiнiю:
- - - - 8708 70 50 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8708 70 50 90iншi
- - - 8708 70 91 00маточини колiс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв
- - - 8708 70 99iншi:
- - - - 8708 70 99 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8708 70 99 90iншi
- 8708 80системи пiдвiски та їх частини (включаючи амортизатори):
- - 8708 80 20 00для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - [8708 80 3]iншi:
- - - 8708 80 35системи пiдвiски (включаючи амортизатори):
- - - - 8708 80 35 10моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 80 35 9]iншi:
- - - - - 8708 80 35 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 80 35 98iншi
- - - 8708 80 55стабiлiзатори поперечної стiйкостi; iншi торсiони (стрижневi ресори, пружнi елементи, пiдвiски ходових колiс у виглядi стрижнiв, що працюють на скручування):
- - - - 8708 80 55 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8708 80 55 90iншi
- - - [8708 80 9]iншi:
- - - - 8708 80 91штампованi iз сталi:
- - - - - 8708 80 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 80 91 90iншi
- - - - 8708 80 99iншi:
- - - - - 8708 80 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - [8708 80 99 9]iншi:
- - - - - - 8708 80 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 80 99 98iншi
- [8708 9]iншi частини та приладдя:
- - 8708 91радiатори та їх частини:
- - - 8708 91 20 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8708 91 3]iншi:
- - - - 8708 91 35 00радiатори
- - - - [8708 91 9]частини:
- - - - - 8708 91 91штампованi iз сталi:
- - - - - - 8708 91 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 91 91 90iншi
- - - - - 8708 91 99iншi:
- - - - - - 8708 91 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю 75 т
- - - - - - [8708 91 99 9]iншi:
- - - - - - - 8708 91 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - - 8708 91 99 98iншi
- - 8708 92глушники та вихлопнi труби; їх частини:
- - - 8708 92 20 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8708 92 3]iншi:
- - - - 8708 92 35глушники та вихлопнi труби:
- - - - - 8708 92 35 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 92 35 90iншi
- - - - [8708 92 9]частини:
- - - - - 8708 92 91штампованi iз сталi:
- - - - - - 8708 92 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 92 91 90iншi
- - - - - 8708 92 99iншi:
- - - - - - 8708 92 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - - [8708 92 99 9]iншi:
- - - - - - - 8708 92 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - - 8708 92 99 98iншi
- - 8708 93зчеплення у складеннi та їх частини:
- - - 8708 93 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - 8708 93 90iншi:
- - - - 8708 93 90 10моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - [8708 93 90 9]iншi:
- - - - - 8708 93 90 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 93 90 98iншi
- - 8708 94рульовi колеса, рульовi колонки та картери рульових механiзмiв; їх частини:
- - - 8708 94 20 00для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8708 94 3]iншi:
- - - - 8708 94 35рульовi колеса, рульовi колонки та картери рульових механiзмiв:
- - - - - 8708 94 35 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - [8708 94 35 9]iншi:
- - - - - - 8708 94 35 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 94 35 98iншi
- - - - [8708 94 9]частини:
- - - - - 8708 94 91штампованi iз сталi:
- - - - - - 8708 94 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 94 91 90iншi
- - - - - 8708 94 99iншi:
- - - - - - 8708 94 99 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - - [8708 94 99 9]iншi:
- - - - - - - 8708 94 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - - 8708 94 99 98iншi
- - 8708 95пневмоподушки безпеки iз системою надування; їх частини:
- - - 8708 95 10для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:
- - - - 8708 95 10 10пневмоподушки iз системою надування
- - - - 8708 95 10 90iншi
- - - [8708 95 9]iншi:
- - - - 8708 95 91штампованi iз сталi:
- - - - - 8708 95 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 95 91 90iншi
- - - - 8708 95 99iншi:
- - - - - 8708 95 99 10моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - [8708 95 99 9]iншi:
- - - - - - 8708 95 99 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 95 99 98iншi
- - 8708 99iншi:
- - - 8708 99 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8708 99 9]iншi:
- - - - 8708 99 93штампованi iз сталi:
- - - - - 8708 99 93 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8708 99 93 90iншi
- - - - 8708 99 97iншi:
- - - - - 8708 99 97 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - - - 8708 99 97 20рами драбинного типу з колiсними базами 2 800 мм, 3 300 мм, 3 600 мм, 3 950 мм i 4 180 мм для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704
- - - - - [8708 99 97 9]iншi:
- - - - - - 8708 99 97 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8708 99 97 98iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.