Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8707Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:

- 8707 10кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:
- - 8707 10 10для промислового складання:
- - - 8707 10 10 10укомплектованi
- - - 8707 10 10 20неукомплектованi
- - 8707 10 90iншi:
- - - 8707 10 90 10що використовувалися 5 рокiв або менше
- - - 8707 10 90 20що використовувалися понад 5 рокiв
- - - 8707 10 90 90iншi
- 8707 90iншi:
- - 8707 90 10 00для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв спецiального призначення товарної позицiї 8705
- - 8707 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.