Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8706 00Шасi з установленими двигунами для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:

- [8706 00 1]шасi для тракторiв товарної позицiї 8701; шасi для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703 або 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - 8706 00 11 00для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702 або 8704
- - 8706 00 19 00iншi
- [8706 00 9]iншi:
- - 8706 00 91для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:
- - - 8706 00 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8706 00 91 90iншi
- - 8706 00 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.