Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8705Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад евакуатори, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):

- 8705 10 00 00автокрани
- 8705 20 00 00автобуровi
- 8705 30 00автомобiлi пожежнi:
- - 8705 30 00 10з пiдiймачем або драбиною
- - 8705 30 00 90iншi
- 8705 40 00 00автобетономiшалки
- 8705 90iншi:
- - 8705 90 30 00машини, оснащенi бетононасосом
- - 8705 90 80iншi:
- - - 8705 90 80 10автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй
- - - 8705 90 80 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.