Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:

- 8703 10транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування снiгом; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:
- - 8703 10 11 00транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням
- - 8703 10 18 00iншi
- [8703 2]iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
- - 8703 21з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 000 см3:
- - - 8703 21 10 00новi
- - - 8703 21 90що використовувалися:
- - - - 8703 21 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 21 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 22з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3, але не бiльш як 1 500 см3:
- - - 8703 22 10 00новi
- - - 8703 22 90що використовувалися:
- - - - 8703 22 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 22 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 23з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 3 000 см3:
- - - [8703 23 1]новi:
- - - - 8703 23 11моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:
- - - - - 8703 23 11 10з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3
- - - - - 8703 23 11 30з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3
- - - - 8703 23 19iншi:
- - - - - 8703 23 19 10з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3
- - - - - 8703 23 19 30з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3
- - - 8703 23 90що використовувалися:
- - - - [8703 23 90 1]з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3:
- - - - - 8703 23 90 11не бiльш як 5 рокiв
- - - - - 8703 23 90 13понад 5 рокiв
- - - - [8703 23 90 3]з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3:
- - - - - 8703 23 90 31не бiльш як 5 рокiв
- - - - - 8703 23 90 33понад 5 рокiв
- - 8703 24з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3:
- - - 8703 24 10 00новi
- - - 8703 24 90що використовувалися:
- - - - 8703 24 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 24 90 30понад 5 рокiв
- [8703 3]iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - 8703 31з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 500 см3:
- - - 8703 31 10 00новi
- - - 8703 31 90що використовувалися:
- - - - 8703 31 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 31 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 32з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 500 см3:
- - - [8703 32 1]новi:
- - - - 8703 32 11 00моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей
- - - - 8703 32 19 00iншi
- - - 8703 32 90що використовувалися:
- - - - 8703 32 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 32 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 33з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - [8703 33 1]новi:
- - - - 8703 33 11 00моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей
- - - - 8703 33 19 00iншi
- - - 8703 33 90що використовувалися:
- - - - 8703 33 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 33 90 30понад 5 рокiв
- 8703 40iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї:
- - 8703 40 10новi:
- - - 8703 40 10 10моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3
- - - 8703 40 10 80з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3
- - - 8703 40 10 90iншi
- - 8703 40 90що використовувалися:
- - - 8703 40 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - 8703 40 90 30понад 5 рокiв
- 8703 50 00 00iншi транспортнi засоби, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї
- 8703 60iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї:
- - 8703 60 10новi:
- - - 8703 60 10 10моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3
- - - 8703 60 10 80з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3
- - - 8703 60 10 90iншi
- - 8703 60 90що використовувалися:
- - - 8703 60 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - 8703 60 90 30понад 5 рокiв
- 8703 70 00 00iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї
- 8703 80iншi транспортнi засоби, що приводяться в рух тiльки електричним двигуном:
- - 8703 80 10новi:
- - - 8703 80 10 10оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома)
- - - 8703 80 10 90оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю, тобто не бере участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора, та iншi транспортнi засоби
- - 8703 80 90що використовувалися:
- - - 8703 80 90 10оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома)
- - - 8703 80 90 90оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю, тобто не бере участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора, та iншi транспортнi засоби
- 8703 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.