Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8701Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709):

- 8701 10 00 00одновiснi трактори
- [8701 2]трактори колiснi для напiвпричепiв:
- - 8701 21тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - - 8701 21 10 00новi
- - - 8701 21 90 00що використовувалися
- - 8701 22з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
- - - 8701 22 10 00новi
- - - 8701 22 90 00що використовувалися
- - 8701 23з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
- - - 8701 23 10 00новi
- - - 8701 23 90 00що використовувалися
- - 8701 24що приводяться в рух тiльки електричним двигуном:
- - - 8701 24 10 00новi
- - - 8701 24 90 00що використовувалися
- - 8701 29 00iншi:
- - - 8701 29 00 10новi
- - - 8701 29 00 90що використовувалися
- 8701 30 00 00трактори гусеничнi
- [8701 9]iншi, з потужнiстю двигуна:
- - 8701 91не бiльш як 18 кВт:
- - - 8701 91 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - - 8701 91 10 10новi
- - - - 8701 91 10 90що використовувалися
- - - 8701 91 90 00iншi
- - 8701 92бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
- - - 8701 92 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - - 8701 92 10 10бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 25 кВт
- - - - [8701 92 10 8]бiльш як 25 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
- - - - - 8701 92 10 80новi
- - - - - 8701 92 10 90що використовувалися
- - - 8701 92 90 00iншi
- - 8701 93бiльш як 37 кВт, але не бiльш як 75 кВт:
- - - 8701 93 10 00трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi
- - - 8701 93 90 00iншi
- - 8701 94бiльш як 75 кВт, але не бiльш як 130 кВт:
- - - 8701 94 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - - 8701 94 10 10новi
- - - - 8701 94 10 90що використовувалися
- - - 8701 94 90 00iншi
- - 8701 95бiльш як 130 кВт:
- - - 8701 95 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - - 8701 95 10 10новi
- - - - 8701 95 10 90що використовувалися
- - - 8701 95 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.