Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8302Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; вiшалки для шляп, гачки для шляп, кронштейни та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; автоматичнi пристрої з недорогоцiнних металiв для закривання дверей (доводчики):

- 8302 10 00завiси:
- - 8302 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8302 10 00 90iншi
- 8302 20 00ролики:
- - 8302 20 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8302 20 00 90iншi
- 8302 30 00iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби для автотранспортних засобiв:
- - 8302 30 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8302 30 00 90iншi
- [8302 4]iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби:
- - 8302 41для використання у будiвлях:
- - - 8302 41 10 00для дверей
- - - 8302 41 50для вiкон та французьких вiкон (англ. French-windows):
- - - - 8302 41 50 10з поворотною та поворотно-вiдкидною стулкою
- - - - 8302 41 50 90iншi
- - - 8302 41 90 00iншi
- - 8302 42 00iншi, для меблiв:
- - - 8302 42 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8302 42 00 90iншi
- - 8302 49 00iншi:
- - - 8302 49 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8302 49 00 90iншi
- 8302 50 00 00вiшалки для шляп, гачки для шляп, кронштейни та аналогiчнi вироби
- 8302 60 00автоматичнi пристрої для закривання дверей:
- - 8302 60 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8302 60 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.