Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 83Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8301Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв:
-8301 60 00частини:

- - 8301 60 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8301 60 00 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.