Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 82Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
8207Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, вирубування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або екструдування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:

- [8207 1]iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:
- - 8207 13 00 00з робочою частиною з металокерамiки
- - 8207 19iншi, включаючи частини:
- - - 8207 19 10 00з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - - 8207 19 90 00iншi
- 8207 20фiльєри для волочiння або екструзiї металiв:
- - 8207 20 10 00з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - 8207 20 90 00з робочою частиною з iнших матерiалiв
- 8207 30iнструменти для пресування, штампування або вирубування:
- - 8207 30 10для оброблення металiв:
- - - 8207 30 10 10клейма змiннi для клеймування труб для верстатiв пiдкатегорiї 8459 70 00 00
- - - 8207 30 10 90iншi
- - 8207 30 90 00iншi
- 8207 40iнструменти для нарiзування внутрiшньої та зовнiшньої рiзьби:
- - [8207 40 1]для оброблення металiв:
- - - 8207 40 10 00iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби
- - - 8207 40 30 00iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби
- - 8207 40 90 00iншi
- 8207 50iнструменти для свердлiння, крiм iнструментiв для бурiння скельних порiд:
- - 8207 50 10 00з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - [8207 50 3]з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - 8207 50 30 00свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi
- - - [8207 50 5]iншi:
- - - - [8207 50 50]для оброблення металiв, з робочою частиною:
- - - - - 8207 50 50 00з металокерамiки
- - - - - 8207 50 60 00з швидкорiзальної сталi
- - - - - 8207 50 70 00з iнших матерiалiв
- - - - 8207 50 90 00iншi
- 8207 60iнструменти для розточування та протягування:
- - 8207 60 10 00з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - [8207 60 3]з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - [8207 60 30]iнструменти для розточування:
- - - - 8207 60 30 00для оброблення металiв
- - - - 8207 60 50 00iншi
- - - [8207 60 7]iнструменти для протягування:
- - - - 8207 60 70 00для оброблення металiв
- - - - 8207 60 90 00iншi
- 8207 70iнструменти для фрезерування:
- - [8207 70 1]для оброблення металiв, з робочою частиною:
- - - 8207 70 10 00з металокерамiки
- - - [8207 70 3]з iнших матерiалiв:
- - - - 8207 70 31 00фрези хвостовi
- - - - 8207 70 37 00iншi
- - 8207 70 90 00iншi
- 8207 80iнструменти для токарного оброблення:
- - [8207 80 1]для оброблення металiв, з робочою частиною:
- - - 8207 80 11 00з металокерамiки
- - - 8207 80 19 00з iнших матерiалiв
- - 8207 80 90 00iншi
- 8207 90iншi iнструменти змiннi:
- - 8207 90 10 00з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - [8207 90 3]з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - 8207 90 30 00змiннi насадки для викруток
- - - 8207 90 50 00iнструменти зубонарiзнi
- - - [8207 90 7]iншi, з робочою частиною:
- - - - [8207 90 71]з металокерамiки:
- - - - - 8207 90 71 00для оброблення металiв
- - - - - 8207 90 78 00iншi
- - - - [8207 90 9]з iнших матерiалiв:
- - - - - 8207 90 91 00для оброблення металiв
- - - - - 8207 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.