Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 82Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
8205Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв чи водоструминних рiзальних машин; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом:

- 8205 10 00 00iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби
- 8205 20 00 00молотки та кувалди
- 8205 30 00 00рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для обробки дерева
- 8205 40 00 00викрутки
- [8205 5]iншi iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи):
- - 8205 51 00 00iнструменти ручнi побутовi
- - 8205 59iншi:
- - - 8205 59 10 00iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв
- - - 8205 59 80iншi:
- - - - 8205 59 80 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8205 59 80 90iншi
- 8205 60 00 00лампи паяльнi
- 8205 70 00 00лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти
- 8205 90iншi, включаючи набори виробiв з двох або бiльше пiдпозицiй даної товарної позицiї:
- - 8205 90 10 00ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
- - 8205 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.