Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 82Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
8204Ключi гайковi ручнi (включаючи динамометричнi ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них:

- [8204 1]ручнi гайковi ключi:
- - 8204 11 00 00нерозвiднi
- - 8204 12 00розвiднi:
- - - 8204 12 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8204 12 00 90iншi
- 8204 20 00 00головки для гайкових ключiв з ручками або без них

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.