Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 82Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
8202Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання, для прорiзування пазiв та беззубчастi полотна):

- 8202 10 00 00пилки ручнi
- 8202 20 00 00полотна для стрiчкових пилок
- [8202 3]полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання або прорiзування пазiв):
- - 8202 31 00 00з робочою частиною iз сталi
- - 8202 39 00 00iншi, включаючи частини
- 8202 40 00 00полотна для ланцюгових пилок
- [8202 9]iншi полотна для пилок:
- - 8202 91 00 00прямолiнiйнi полотна для пилок по металу
- - 8202 99iншi:
- - - 8202 99 20 00для обробки металу
- - - 8202 99 80 00для обробки iнших матерiалiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.