Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 82Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
8201Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi:

- 8201 10 00 00лопати штиковi та совковi
- 8201 30 00 00кирки, мотики, сапи та граблi
- 8201 40 00 00сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти
- 8201 50 00 00секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi)
- 8201 60 00 00ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками
- 8201 90 00 00iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.