Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 81Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них
8112Берилiй, хром, гафнiй, ренiй, талiй, кадмiй, германiй, ванадiй, галiй, iндiй, нiобiй (колумбiй), а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт:

- [8112 1]берилiй:
- - 8112 12 00 00необроблений; порошки
- - 8112 13 00 00вiдходи та брухт
- - 8112 19 00 00iнший
- [8112 2]хром:
- - 8112 21необроблений; порошки:
- - - 8112 21 10 00сплави, з масовою часткою нiкелю понад 10 %
- - - 8112 21 90 00iншi
- - 8112 22 00 00вiдходи та брухт
- - 8112 29 00 00iнший
- [8112 3]гафнiй (кельтiй):
- - 8112 31 00 00необроблений; вiдходи та брухт; порошки
- - 8112 39 00 00iнший
- [8112 4]ренiй:
- - 8112 41необроблений; вiдходи та брухт; порошки:
- - - 8112 41 10 00вiдходи та брухт
- - - 8112 41 90 00iнший
- - 8112 49 00 00iнший
- [8112 5]талiй:
- - 8112 51 00 00необроблений; порошки
- - 8112 52 00 00вiдходи та брухт
- - 8112 59 00 00iнший
- [8112 6]кадмiй:
- - 8112 61 00 00вiдходи та брухт
- - 8112 69iнший:
- - - 8112 69 10 00необроблений кадмiй; порошки
- - - 8112 69 90 00iнший
- [8112 9]iншi:
- - 8112 92необробленi; вiдходи та брухт; порошки:
- - - [8112 92 2]нiобiй (колумбiй); галiй; iндiй; ванадiй; германiй:
- - - - 8112 92 21 00вiдходи та брухт
- - - - [8112 92 4]iншi:
- - - - - 8112 92 40 00нiобiй (колумбiй)
- - - - - 8112 92 81 00iндiй
- - - - - 8112 92 89 00галiй
- - - - - 8112 92 91 00ванадiй
- - - - - 8112 92 95 00германiй
- - 8112 99iншi:
- - - 8112 99 40 00германiй
- - - 8112 99 50 00нiобiй (колумбiй)
- - - 8112 99 70галiй; iндiй; ванадiй:
- - - - 8112 99 70 10галiй
- - - - 8112 99 70 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.