Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 76Алюмiнiй та вироби з нього
7610Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, прутки, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях:

- 7610 10 00 00дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей
- 7610 90iншi:
- - 7610 90 10 00мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли
- - 7610 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.