Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 74Мiдь i вироби з неї
7408Дрiт мiдний:

- [7408 1]з мiдi рафiнованої:
- - 7408 11 00 00з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм
- - 7408 19iнший:
- - - 7408 19 10 00з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм
- - - 7408 19 90 00з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм
- [7408 2]з мiдних сплавiв:
- - 7408 21 00 00iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi)
- - 7408 22 00 00iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)
- - 7408 29 00 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.