Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7326Iншi вироби з чорних металiв:

- [7326 1]кованi або штампованi, але без подальшого оброблення:
- - 7326 11 00 00кулi та аналогiчнi вироби для млинiв
- - 7326 19iншi:
- - - 7326 19 10 00кованi
- - - 7326 19 90iншi:
- - - - 7326 19 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7326 19 90 90iншi
- 7326 20 00вироби з дроту, з чорних металiв:
- - 7326 20 00 10для цивiльної авiацiї
- - 7326 20 00 90iншi
- 7326 90iншi:
- - 7326 90 30 00драбини та стрем'янки
- - 7326 90 40 00пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв
- - 7326 90 50 00барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробiв
- - 7326 90 60 00немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогiчнi вироби, якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї
- - [7326 90 9]iншi вироби з чорних металiв:
- - - 7326 90 92 00кованi
- - - 7326 90 94штампованi:
- - - - 7326 90 94 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7326 90 94 90iншi
- - - 7326 90 96 00спеченi
- - - 7326 90 98iншi:
- - - - 7326 90 98 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7326 90 98 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.