Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7310Цистерни, бочки, барабани, канiстри, ящики та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них:

- 7310 10 00 00мiсткiстю 50 л або бiльше
- [7310 2]мiсткiстю менш як 50 л:
- - 7310 21банки, що закриваються пайкою або вiдбортовкою:
- - - 7310 21 11 00що використовуються для консервування харчових продуктiв
- - - 7310 21 19 00що використовуються для консервування напоїв
- - - [7310 21 9]iншi, з товщиною стiнки:
- - - - 7310 21 91 00менш як 0,5 мм
- - - - 7310 21 99 000,5 мм або бiльше
- - 7310 29iншi:
- - - 7310 29 10 00з товщиною стiнки менш як 0,5 мм
- - - 7310 29 90 00з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.