Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7308Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях:

- 7308 10 00 00мости та секцiї мостiв
- 7308 20 00 00башти та решiтчастi щогли
- 7308 30 00 00дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей
- 7308 40 00 00устаткування для металевих риштувань, опалубок, пiдпiрок або крiплень для шахт
- 7308 90iншi:
- - [7308 90 5]головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:
- - - 7308 90 51 00панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем
- - - 7308 90 59 00iншi
- - 7308 90 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.