Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7307Фiтинги для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металiв:

- [7307 1]фiтинги литi:
- - 7307 11з нековкого чавуну:
- - - 7307 11 10 00використовуванi у системах, що працюють пiд тиском
- - - 7307 11 90 00iншi
- - 7307 19iншi:
- - - 7307 19 10 00з ковкого чавуну
- - - 7307 19 90 00iншi
- [7307 2]iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- - 7307 21 00 00фланцi
- - 7307 22колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
- - - 7307 22 10 00втулки
- - - 7307 22 90 00колiна та патрубки
- - 7307 23фiтинги для зварювання встик:
- - - 7307 23 10 00колiна та патрубки
- - - 7307 23 90 00iншi
- - 7307 29iншi:
- - - 7307 29 10 00з нанесеною рiзьбою
- - - 7307 29 80 00iншi
- [7307 9]iншi:
- - 7307 91 00 00фланцi
- - 7307 92колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
- - - 7307 92 10 00втулки
- - - 7307 92 90 00колiна та патрубки
- - 7307 93фiтинги для зварювання встик:
- - - [7307 93 1]з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:
- - - - 7307 93 11 00колiна та патрубки
- - - - 7307 93 19 00iншi
- - - [7307 93 9]з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:
- - - - 7307 93 91 00колiна та патрубки
- - - - 7307 93 99 00iншi
- - 7307 99iншi:
- - - 7307 99 10з нанесеною рiзьбою:
- - - - 7307 99 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7307 99 10 90iншi
- - - 7307 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.