Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 73Вироби з чорних металiв
7306Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:

- [7306 1]труби для нафто- та газопроводiв:
- - 7306 11 00зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
- - - [7306 11 00 1]зварнi прямошовнi:
- - - - 7306 11 00 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7306 11 00 19iншi
- - - [7306 11 00 9]зварнi спiральношовнi:
- - - - 7306 11 00 90з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7306 11 00 99iншi
- - 7306 19 00iншi:
- - - 7306 19 00 10зварнi прямошовнi
- - - [7306 19 00 2]зварнi спiральношовнi:
- - - - 7306 19 00 20з тепловою iзоляцiєю
- - - - 7306 19 00 90iншi
- [7306 2]труби обсаднi i труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових свердловин:
- - 7306 21 00 00зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)
- - 7306 29 00 00iншi
- 7306 30iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з залiза або нелегованої сталi:
- - [7306 30 1]прецизiйнi труби:
- - - 7306 30 12 00холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi)
- - - 7306 30 18 00iншi
- - [7306 30 4]iншi:
- - - [7306 30 41]труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
- - - - 7306 30 41оцинкованi:
- - - - - 7306 30 41 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 41 90iншi
- - - - 7306 30 49iншi:
- - - - - 7306 30 49 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 49 90iншi
- - - [7306 30 7]iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - [7306 30 72]не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - 7306 30 72оцинкованi:
- - - - - - 7306 30 72 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7306 30 72 90iншi
- - - - - 7306 30 77iншi:
- - - - - - 7306 30 77 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - - 7306 30 77 90iншi
- - - - 7306 30 80понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - 7306 30 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - - - 7306 30 80 90iншi
- 7306 40iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- - 7306 40 20холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
- - - 7306 40 20 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7306 40 20 90iншi
- - 7306 40 80iншi:
- - - 7306 40 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7306 40 80 90iншi
- 7306 50iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:
- - [7306 50 2]прецизiйнi труби:
- - - 7306 50 21 00холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi)
- - - 7306 50 29 00iншi
- - 7306 50 80iншi:
- - - 7306 50 80 10з тепловою iзоляцiєю
- - - 7306 50 80 90iншi
- [7306 6]iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:
- - 7306 61квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:
- - - 7306 61 10 00з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - - [7306 61 9]iншi:
- - - - 7306 61 92 00з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм
- - - - 7306 61 99 00з товщиною стiнки понад 2 мм
- - 7306 69iншого некруглого поперечного перерiзу:
- - - 7306 69 10 00з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
- - - 7306 69 90 00iншi
- 7306 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.