Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI

- 7224Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
- 7225Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:
- 7226Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
- 7227Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей:
- 7228Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:
- 7229Дрiт з iнших легованих сталей:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.