Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7216Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з залiза або нелегованої сталi:

- - 7216 10 00 00профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування, заввишки менш як 80 мм
- - [7216 2]профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування заввишки менш як 80 мм:
- - - 7216 21 00 00профiлi L-подiбнi
- - - 7216 22 00 00профiлi T-подiбнi
- - [7216 3]профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування, заввишки 80 мм або бiльше:
- - - 7216 31профiлi U-подiбнi:
- - - - 7216 31 10 00заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм
- - - - 7216 31 90 00заввишки понад 220 мм
- - - 7216 32профiлi I-подiбнi:
- - - - [7216 32 1]заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм:
- - - - - 7216 32 11 00з паралельними полицями
- - - - - 7216 32 19 00iншi
- - - - [7216 32 9]заввишки понад 220 мм:
- - - - - 7216 32 91 00з паралельними полицями
- - - - - 7216 32 99 00iншi
- - - 7216 33профiлi H-подiбнi:
- - - - 7216 33 10 00заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм
- - - - 7216 33 90 00заввишки понад 180 мм
- - 7216 40профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування, заввишки 80 мм або бiльше:
- - - 7216 40 10 00профiлi L-подiбнi
- - - 7216 40 90 00профiлi T-подiбнi
- - 7216 50iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або екструдування:
- - - 7216 50 10 00з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм
- - - [7216 50 9]iншi:
- - - - 7216 50 91 00штабобульб
- - - - 7216 50 99 00iншi
- - [7216 6]кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм деформування або оброблення у холодному станi:
- - - 7216 61виробленi з плоского прокату:
- - - - 7216 61 10 00профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги або незамкнутi профiлi
- - - - 7216 61 90 00iншi
- - - 7216 69 00 00iншi
- - [7216 9]iншi:
- - - 7216 91холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з плоского прокату:
- - - - 7216 91 10 00профiльованi (ребристi) листи
- - - - 7216 91 80 00iншi
- - - 7216 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.