Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72B]СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)
-7214Iншi прутки з залiза або нелегованої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого екструдування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:

- - 7214 10 00 00кованi
- - 7214 20 00 00що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування
- - 7214 30 00 00iншi, з автоматної сталi
- - [7214 9]iншi:
- - - 7214 91прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:
- - - - 7214 91 10 00з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - - 7214 91 90 00з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
- - - 7214 99iншi:
- - - - [7214 99 1]з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - - - 7214 99 10 00для армування бетону
- - - - - [7214 99 3]iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - - 7214 99 31 0080 мм або бiльше
- - - - - - 7214 99 39 00менш як 80 мм
- - - - - 7214 99 50 00iншi
- - - - [7214 99 7]з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
- - - - - [7214 99 71]круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - - 7214 99 71 0080 мм або бiльше
- - - - - - 7214 99 79 00менш як 80 мм
- - - - - 7214 99 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.