Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 69Керамiчнi вироби
[69B]IНШI КЕРАМIЧНI ВИРОБИ

- 6904Цегла будiвельна керамiчна, плити, балки та аналогiчнi вироби з керамiки:
- 6905Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:
- 6906 00 00 00Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб
- 6907Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi; кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї; керамiчнi вироби оздоблювальнi:
- 6909Посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв:
- 6910Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки:
- 6911Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з фарфору:
- 6912 00Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових:
- 6913Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби:
- 6914Iншi керамiчнi вироби:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.