Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 69Керамiчнi вироби
[69A]ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГIЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРIД ТА ВОГНЕТРИВКI ВИРОБИ

- 6901 00 00 00Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд
- 6902Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд:
- 6903Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi та плоскi засуви), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.