Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6815Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi:

- [6815 1]вуглецевi волокна; вироби з вуглецевих волокон, якi не використовуються в електротехнiцi; iншi вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi:
- - 6815 11 00 00вуглецевi волокна
- - 6815 12 00 00тканини з вуглецевих волокон
- - 6815 13 00 00iншi вироби з вуглецевих волокон
- - 6815 19 00 00iншi
- 6815 20 00 00вироби з торфу
- [6815 9]iншi вироби:
- - 6815 91 00що мiстять магнезит, магнезiю у формi периклазу, доломiту, у тому числi у формi долiму, або хромiту:
- - - 6815 91 00 10що мiстять магнезит, доломiт або хромiт
- - - 6815 91 00 90iншi
- - 6815 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.