Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6813Фрикцiйнi матерiали та вироби з них (наприклад пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них:

- 6813 20 00iз вмiстом азбесту:
- - 6813 20 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 6813 20 00 30для цивiльної авiацiї
- - 6813 20 00 90iншi
- [6813 8]без вмiсту азбесту:
- - 6813 81 00гальмовi прокладки та накладки:
- - - 6813 81 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 6813 81 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 6813 81 00 90iншi
- - 6813 89 00iншi:
- - - 6813 89 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 6813 89 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 6813 89 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.