Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6811Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв:

- 6811 40 00з вмiстом азбесту:
- - 6811 40 00 10гофрованi листи; труби, трубки або фiтинги до них
- - 6811 40 00 90iншi
- [6811 8]без вмiсту азбесту:
- - 6811 81 00 00гофрованi листи
- - 6811 82 00 00iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби
- - 6811 89 00 00iншi вироби

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.