Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6807Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад, з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку):

- 6807 10 00у рулонах:
- - 6807 10 00 10на основi з картону
- - [6807 10 00 2]на основi з азбесту, скловолокна або полiмерних волокон:
- - - 6807 10 00 21покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси
- - - 6807 10 00 29iншi
- - 6807 10 00 90iншi
- 6807 90 00iншi:
- - 6807 90 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 6807 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.