Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6805Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:

- 6805 10 00на тканiй текстильнiй основi:
- - 6805 10 00 10для сухого шлiфування
- - 6805 10 00 90iншi
- 6805 20 00на паперовiй або картоннiй основi:
- - 6805 20 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 6805 20 00 90iншi
- 6805 30 00на основi з iнших матерiалiв:
- - 6805 30 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 6805 30 00 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.