Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6804Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без опорних рам, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них:

- 6804 10 00 00жорна, каменi шлiфувальнi для розмелювання, розтирання, шлiфування або подрiбнення
- [6804 2]iншi жорна i каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби:
- - 6804 21 00 00з агломерованих штучних або природних алмазiв
- - 6804 22з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки:
- - - [6804 22 1]iз штучних абразивiв iз зв'язувальними речовинами:
- - - - [6804 22 12]iз синтетичних полiмерiв або штучних смол:
- - - - - 6804 22 12 00неармованi
- - - - - 6804 22 18 00армованi
- - - - 6804 22 30 00з керамiчних чи силiкатних матерiалiв
- - - - 6804 22 50 00з iнших матерiалiв
- - - 6804 22 90 00iншi
- - 6804 23 00 00з природного каменю
- 6804 30 00 00каменi для заточування та полiрування вручну

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.