Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6802Оброблений камiнь (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi:

- 6802 10 00 00плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша лицьова грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi
- [6802 2]iншi каменi для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з них, розпилянi або обтесанi, з плоскою або рiвною поверхнею:
- - 6802 21 00 00мармур, травертин та алебастр
- - 6802 23 00 00гранiт
- - 6802 29 00 00iншi каменi
- [6802 9]iншi:
- - 6802 91 00 00мармур, травертин та алебастр
- - 6802 92 00 00iншi вапняки
- - 6802 93гранiт:
- - - 6802 93 10 00полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше
- - - 6802 93 90 00iнший
- - 6802 99iншi каменi:
- - - 6802 99 10 00полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше
- - - 6802 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.