Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 54Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
5407Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404:

- 5407 10 00 00тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв
- 5407 20тканини, виготовленi iз стрiчкових або подiбної форми ниток:
- - [5407 20 1]з полiетилену або полiпропiлену завширшки:
- - - 5407 20 11 00менш як 3 м
- - - 5407 20 19 003 м або бiльше
- - 5407 20 90 00iншi
- 5407 30 00 00тканини, зазначенi у примiтцi 9 до роздiлу XI
- [5407 4]iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% ниток з нейлону або iнших полiамiдiв:
- - 5407 41 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5407 42 00 00пофарбованi
- - 5407 43 00 00з ниток рiзних кольорiв
- - 5407 44 00 00вибивнi
- [5407 5]iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% текстурованих полiефiрних ниток:
- - 5407 51 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5407 52 00 00пофарбованi
- - 5407 53 00 00з ниток рiзних кольорiв
- - 5407 54 00 00вибивнi
- [5407 6]iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% полiефiрних ниток:
- - 5407 61з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.%:
- - - 5407 61 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5407 61 30 00пофарбованi
- - - 5407 61 50 00з ниток рiзних кольорiв
- - - 5407 61 90 00вибивнi
- - 5407 69iншi:
- - - 5407 69 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5407 69 90 00iншi
- [5407 7]iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% синтетичних ниток:
- - 5407 71 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5407 72 00 00пофарбованi
- - 5407 73 00 00з ниток рiзних кольорiв
- - 5407 74 00 00вибивнi
- [5407 8]iншi тканини, з вмiстом менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змiшаних головним чином або виключно з бавовною:
- - 5407 81 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5407 82 00 00пофарбованi
- - 5407 83 00з ниток рiзних кольорiв:
- - - 5407 83 00 10жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2
- - - 5407 83 00 90iншi
- - 5407 84 00 00вибивнi
- [5407 9]iншi тканини:
- - 5407 91 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5407 92 00 00пофарбованi
- - 5407 93 00 00з ниток рiзних кольорiв
- - 5407 94 00 00вибивнi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.