Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 54Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
5403Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв:
-[54033]iншi нитки, однонитковi:

- - 5403 31 00 00з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м
- - 5403 32 00 00з вiскози, крученi, понад 120 скр/м
- - 5403 33 00 00з ацетатцелюлози
- - 5403 39 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.