Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 51Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу

5101Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню:
5102Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню:
5103Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини:
5104 00 00 00Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин
5105Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесанi (включаючи гребенечесану вовну, у вiдрiзках):
5106Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:
5107Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:
5108Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:
5109Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi:
5110 00 00 00Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi
5111Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин:
5112Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин:
5113 00 00 00Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.