Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VIII (41-43)Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 43Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
4301Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини та обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103:
-4301 80 00хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них:

- - 4301 80 00 10тюленя, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них
- - 4301 80 00 90iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.