Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VIII (41-43)Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 42Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм волокна iз шовковидiльних залоз шовкопряда)
4203Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри:

- 4203 10 00 00предмети одягу
- [4203 2]рукавички, мiтенки та рукавицi:
- - 4203 21 00 00спецiально призначенi для спортивних цiлей
- - 4203 29iншi:
- - - 4203 29 10 00захиснi для всiх професiй
- - - 4203 29 90 00iншi
- 4203 30 00 00пояси, паски, портупеї i патронташi
- 4203 40 00 00iншi додатковi речi до одягу

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.